The Metropole Thủ Thiêm – 0909034339 The Metropole Thủ Thiêm - Phiên bản Darling Harbour Sydney của Việt Nam
Giá: 100 - 130 triệu/m2

Căn hộ, Duplexes, Văn phòng, Office, Shophouse
Quận 2, TP. HCM

Tương đồng với Darling Harbour Sydney từ vị trí, các công trình kiến trúc cho đến nhịp sống hiện đại, The Metropole Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ cư dân kiểu mới năng động, thành đạt và sành điệu.

 • Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát
 • Phát triển dự án: Sơn Kim Land
 • Vị trí: Lô 1 Bán Đảo Thủ Thiêm, ngay chân cầu thủ thiêm 2 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018), đối diện quận 1.
 • Điểm nổi bật: 65% căn hộ view sông, với 5 toà nhà và hơn 1000 căn.
 • Giai đoạn 1: Gallery Residence, 450 căn
 • Loại căn hộ:
 •  1 PN: 60m2 (95 căn hộ)
 •  2 PN: 100m2 (307 căn hộ)
 •  3 PN: 140m2 (106 căn hộ)
 •  Căn hộ hai chìa khoá (dual-key) với toàn bộ là view sông
 •  5 Penthouse
 •  Shophouse
 • Giá: 100 – 130 triệu/m2
 

 

 

 

Tương đồng với Darling Harbour Sydney từ vị trí, các công trình kiến trúc cho đến nhịp sống hiện đại, The Metropole Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ cư dân kiểu mới năng động, thành đạt và sành điệu.

 • Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát
 • Phát triển dự án: Sơn Kim Land
 • Vị trí: Lô 1 Bán Đảo Thủ Thiêm, ngay chân cầu thủ thiêm 2 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018), đối diện quận 1.
 • Điểm nổi bật: 65% căn hộ view sông, với 5 toà nhà và hơn 1000 căn.
 • Giai đoạn 1: Gallery Residence, 450 căn
 • Loại căn hộ:
 •  1 PN: 60m2 (95 căn hộ)
 •  2 PN: 100m2 (307 căn hộ)
 •  3 PN: 140m2 (106 căn hộ)
 •  Căn hộ hai chìa khoá (dual-key) với toàn bộ là view sông
 •  5 Penthouse
 •  Shophouse
 • Giá: 100 – 130 triệu/m2
 

 

 

 

 

Tương đồng với Darling Harbour Sydney từ vị trí, các công trình kiến trúc cho đến nhịp sống hiện đại, The Metropole Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ cư dân kiểu mới năng động, thành đạt và sành điệu.

 • Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát
 • Phát triển dự án: Sơn Kim Land
 • Vị trí: Lô 1 Bán Đảo Thủ Thiêm, ngay chân cầu thủ thiêm 2 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018), đối diện quận 1.
 • Điểm nổi bật: 65% căn hộ view sông, với 5 toà nhà và hơn 1000 căn.
 • Giai đoạn 1: Gallery Residence, 450 căn
 • Loại căn hộ:
 •  1 PN: 60m2 (95 căn hộ)
 •  2 PN: 100m2 (307 căn hộ)
 •  3 PN: 140m2 (106 căn hộ)
 •  Căn hộ hai chìa khoá (dual-key) với toàn bộ là view sông
 •  5 Penthouse
 •  Shophouse
 • Giá: 100 – 130 triệu/m2
 

 

 

 

 

Tương đồng với Darling Harbour Sydney từ vị trí, các công trình kiến trúc cho đến nhịp sống hiện đại, The Metropole Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ cư dân kiểu mới năng động, thành đạt và sành điệu.

 • Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát
 • Phát triển dự án: Sơn Kim Land
 • Vị trí: Lô 1 Bán Đảo Thủ Thiêm, ngay chân cầu thủ thiêm 2 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018), đối diện quận 1.
 • Điểm nổi bật: 65% căn hộ view sông, với 5 toà nhà và hơn 1000 căn.
 • Giai đoạn 1: Gallery Residence, 450 căn
 • Loại căn hộ:
 •  1 PN: 60m2 (95 căn hộ)
 •  2 PN: 100m2 (307 căn hộ)
 •  3 PN: 140m2 (106 căn hộ)
 •  Căn hộ hai chìa khoá (dual-key) với toàn bộ là view sông
 •  5 Penthouse
 •  Shophouse
 • Giá: 100 – 130 triệu/m2
 

 

 

 

 

Tương đồng với Darling Harbour Sydney từ vị trí, các công trình kiến trúc cho đến nhịp sống hiện đại, The Metropole Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho thế hệ cư dân kiểu mới năng động, thành đạt và sành điệu.

 • Chủ đầu tư: Quốc Lộc Phát
 • Phát triển dự án: Sơn Kim Land
 • Vị trí: Lô 1 Bán Đảo Thủ Thiêm, ngay chân cầu thủ thiêm 2 (dự kiến hoàn thành cuối năm 2018), đối diện quận 1.
 • Điểm nổi bật: 65% căn hộ view sông, với 5 toà nhà và hơn 1000 căn.
 • Giai đoạn 1: Gallery Residence, 450 căn
 • Loại căn hộ:
 •  1 PN: 60m2 (95 căn hộ)
 •  2 PN: 100m2 (307 căn hộ)
 •  3 PN: 140m2 (106 căn hộ)
 •  Căn hộ hai chìa khoá (dual-key) với toàn bộ là view sông
 •  5 Penthouse
 •  Shophouse
 • Giá: 100 – 130 triệu/m2