Saigon Sports City Quận 2 Saigon Sports City - Thành Phố Thể Thao Sài Gòn
Đang Cập Nhật

Căn hộ, Duplexes, Biệt thự, Aparment, Villas, Office, Shophouse, Penthouse
Quận 2, TP.HCM

Saigon Sports CityKeppel Land Quận 2

Location 
( Địa Điểm )
: District 2, Ho Chi Minh City
( An Phú Quận 2 )
 
Type of development
( Loại Hình )
: Township
 
Tenure
( Sở Hữu )
: Freehold for Vietnamese ( Sở Hữu Lâu Dài Người Việt Nam )
  50 years for Foreigner ( 50 Năm Người Nước Ngoài )
 
No of Units
( Số Lượng )
: 3,900
 
Site Area
( Tổng Diện Tích )
: 64-ha

 

 

  • Saigon Sports City is a 64-hectare township that Keppel Land is developing in the prime District 2 in Ho Chi Minh City, in collaboration with Keppel Urban Solutions. It is envisaged to be a bustling hub, combining modern and sustainable urban living with vibrant and healthy lifestyles, which can be a model for other urban developments in Asia.
  • The integrated township will comprise about 4,300 premium homes and include iconic features such as a waterfront boulevard, an open public plaza and Vietnam’s first one-stop lifestyle hub with comprehensive facilities for sports, entertainment, shopping and dining. In addition, biophilic design principles will be incorporated into the development, such as natural lighting and ventilation, a linear park, vertical greenery and picturesque water features with natural filtration, to create a green and beautiful environment.
  • Saigon Sports City là một thị trấn rộng 64 ha mà Keppel Land đang phát triển tại quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Keppel Urban Solutions. Nó được dự tính là một trung tâm nhộn nhịp, kết hợp cuộc sống đô thị hiện đại và bền vững với lối sống sôi động và lành mạnh, có thể là mô hình cho sự phát triển đô thị khác ở châu Á.
  • Khu Phức Hợp sẽ bao gồm khoảng 4.300 ngôi nhà cao cấp và bao gồm các tính năng mang tính biểu tượng như đại lộ ven sông, quảng trường công cộng mở và trung tâm lối sống một cửa đầu tiên của Việt Nam với các tiện nghi toàn diện cho thể thao, giải trí, mua sắm và ăn uống. Ngoài ra, các nguyên tắc thiết kế biophilic sẽ được tích hợp vào sự phát triển, như ánh sáng và thông gió tự nhiên, công viên tuyến tính, cây xanh thẳng đứng và các tính năng nước đẹp như tranh với lọc tự nhiên, để tạo ra một môi trường xanh và đẹp.