Thao Dien Green – Thu Duc City Project – The Last Sale

Căn hộ
TP. Thủ Đức

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com

🏡 Thảo Điền Green 🍀 Kiệt tác ven sông
🔥Mở bán đợt cuối – gần tuyến Metro 🚝

🎉 Lộ trình bán hàng TĐG sắp tới như sau:
🔵 25/6: Chính thức nhận booking
🔵 Dự kiến cuối Tháng 8: mở bán
🔵 Chính sách booking sớm được chiết khấu ngày mở bán:
🏡 25/6-24/7: Ck 2%
🏡 25/7 – 25/8: CK 1%
🎁 Chiết khấu ngày mở bán: 2%
🎁 Miễn phí PQL: 3 năm
🎁 Ân hạn gốc + lãi: 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà tuỳ điều kiện nào đến trước.

🔥 Giới hạn Booking:
📌 Căn hộ: 200 triệu/ booking – Tối đa 1 người 3 booking.
🔥 Dự kiến sau 25/7 sẽ mở BK Shophouse:
📌Shophouse: 1 tỷ/ booking – Tối đa 1 người 1 booking.

👉 Tìm hiểu thêm Booking tại: 👇
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐®️Ken
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339
🌎 canhohcmcaocap.com