Nara Residences Empires City – District 2 Nara Residenc Empires City - Booking MU8
~ 5500 - 6000 usd/m2

Căn hộ, Duplexes, Biệt thự, Aparment, Villas, Office, Shophouse, Penthouse
Dictrict 2, HCMC
 • Narra Residences Empire City – District 2
  • Property Type: High-end Residential
  • Location: Functional Area 2 (2B), Thu Thiem New Urban Township, Thu Thiem Ward, D2, HCMC
  • Land Area: 14,5 ha
  • Developer: Keppel Land, Gaw Capital Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  • Phase 4
  • Name: Nara Residence
  • Total Unit: 280 units
  • 2 Block – 29 storeys
  • Amenity: 4 floor and 20 floor
  • 1st – 2nd floor: parking and shophouse
  • 3rd – 19th floor:
   – 2 BR: 90 sqm
   – 3 BR: 150 sqm
   – 3 BR (dual key): 130m2
  • 20th – 29th floor:
  • 4BR: 140 m2
  • Duplex: updating
   ⚡15/8/2019: Opening Sales Gallery
   ⚡Launching: expect on The end of August 2019
   ⚡Rumor price: 5500-6000 usd/sqm
 • 项目名称: 第二区帝国城 Narra Residences Empire City 
  项目类型:高端公寓
  项目位置: 多功能二区,守添新镇, 守添区, 第二区, 胡志明市
  面积: 14.5公顷
  开发商:Keppel Land, Gaw Capitial Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  第四期
  名称:Nara公寓
  总数: 416个单元
  2栋 – 29层
  休闲区: 4楼和20楼
  第一、  二层.为停车场和商场
  3-19楼:
  2 居室: 90 平方米
  3 居室: 150平方米
  3 居室(两把钥匙): 130平方米
  20-29楼:
  4 居室: 140平方米
  复式:更新中
  2019年8月15日:开始样板房
  预计2019年8月底正式开盘
  预计价格: 5500 – 6000 美元/平方米

Hotline Booking: 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

 

 

 

 

 • Narra Residences Empire City – District 2
  • Property Type: High-end Residential
  • Location: Functional Area 2 (2B), Thu Thiem New Urban Township, Thu Thiem Ward, D2, HCMC
  • Land Area: 14,5 ha
  • Developer: Keppel Land, Gaw Capital Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  • Phase 4
  • Name: Nara Residence
  • Total Unit: 280 units
  • 2 Block – 29 storeys
  • Amenity: 4 floor and 20 floor
  • 1st – 2nd floor: parking and shophouse
  • 3rd – 19th floor:
   – 2 BR: 90 sqm
   – 3 BR: 150 sqm
   – 3 BR (dual key): 130m2
  • 20th – 29th floor:
  • 4BR: 140 m2
  • Duplex: updating
   ⚡15/8/2019: Opening Sales Gallery
   ⚡Launching: expect on The end of August 2019
   ⚡Rumor price: 5500-6000 usd/sqm
 • 项目名称: 第二区帝国城 Narra Residences Empire City 
  项目类型:高端公寓
  项目位置: 多功能二区,守添新镇, 守添区, 第二区, 胡志明市
  面积: 14.5公顷
  开发商:Keppel Land, Gaw Capitial Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  第四期
  名称:Nara公寓
  总数: 416个单元
  2栋 – 29层
  休闲区: 4楼和20楼
  第一、  二层.为停车场和商场
  3-19楼:
  2 居室: 90 平方米
  3 居室: 150平方米
  3 居室(两把钥匙): 130平方米
  20-29楼:
  4 居室: 140平方米
  复式:更新中
  2019年8月15日:开始样板房
  预计2019年8月底正式开盘
  预计价格: 5500 – 6000 美元/平方米

Hotline Booking: 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

 

 

 

 

 • Narra Residences Empire City – District 2
  • Property Type: High-end Residential
  • Location: Functional Area 2 (2B), Thu Thiem New Urban Township, Thu Thiem Ward, D2, HCMC
  • Land Area: 14,5 ha
  • Developer: Keppel Land, Gaw Capital Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  • Phase 4
  • Name: Nara Residence
  • Total Unit: 280 units
  • 2 Block – 29 storeys
  • Amenity: 4 floor and 20 floor
  • 1st – 2nd floor: parking and shophouse
  • 3rd – 19th floor:
   – 2 BR: 90 sqm
   – 3 BR: 150 sqm
   – 3 BR (dual key): 130m2
  • 20th – 29th floor:
  • 4BR: 140 m2
  • Duplex: updating
   ⚡15/8/2019: Opening Sales Gallery
   ⚡Launching: expect on The end of August 2019
   ⚡Rumor price: 5500-6000 usd/sqm
 • 项目名称: 第二区帝国城 Narra Residences Empire City 
  项目类型:高端公寓
  项目位置: 多功能二区,守添新镇, 守添区, 第二区, 胡志明市
  面积: 14.5公顷
  开发商:Keppel Land, Gaw Capitial Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  第四期
  名称:Nara公寓
  总数: 416个单元
  2栋 – 29层
  休闲区: 4楼和20楼
  第一、  二层.为停车场和商场
  3-19楼:
  2 居室: 90 平方米
  3 居室: 150平方米
  3 居室(两把钥匙): 130平方米
  20-29楼:
  4 居室: 140平方米
  复式:更新中
  2019年8月15日:开始样板房
  预计2019年8月底正式开盘
  预计价格: 5500 – 6000 美元/平方米

Hotline Booking: 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

 

 

 

 

 • Narra Residences Empire City – District 2
  • Property Type: High-end Residential
  • Location: Functional Area 2 (2B), Thu Thiem New Urban Township, Thu Thiem Ward, D2, HCMC
  • Land Area: 14,5 ha
  • Developer: Keppel Land, Gaw Capital Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  • Phase 4
  • Name: Nara Residence
  • Total Unit: 280 units
  • 2 Block – 29 storeys
  • Amenity: 4 floor and 20 floor
  • 1st – 2nd floor: parking and shophouse
  • 3rd – 19th floor:
   – 2 BR: 90 sqm
   – 3 BR: 150 sqm
   – 3 BR (dual key): 130m2
  • 20th – 29th floor:
  • 4BR: 140 m2
  • Duplex: updating
   ⚡15/8/2019: Opening Sales Gallery
   ⚡Launching: expect on The end of August 2019
   ⚡Rumor price: 5500-6000 usd/sqm
 • 项目名称: 第二区帝国城 Narra Residences Empire City 
  项目类型:高端公寓
  项目位置: 多功能二区,守添新镇, 守添区, 第二区, 胡志明市
  面积: 14.5公顷
  开发商:Keppel Land, Gaw Capitial Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  第四期
  名称:Nara公寓
  总数: 416个单元
  2栋 – 29层
  休闲区: 4楼和20楼
  第一、  二层.为停车场和商场
  3-19楼:
  2 居室: 90 平方米
  3 居室: 150平方米
  3 居室(两把钥匙): 130平方米
  20-29楼:
  4 居室: 140平方米
  复式:更新中
  2019年8月15日:开始样板房
  预计2019年8月底正式开盘
  预计价格: 5500 – 6000 美元/平方米

Hotline Booking: 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

 

 

 

 

 • Narra Residences Empire City – District 2
  • Property Type: High-end Residential
  • Location: Functional Area 2 (2B), Thu Thiem New Urban Township, Thu Thiem Ward, D2, HCMC
  • Land Area: 14,5 ha
  • Developer: Keppel Land, Gaw Capital Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  • Phase 4
  • Name: Nara Residence
  • Total Unit: 280 units
  • 2 Block – 29 storeys
  • Amenity: 4 floor and 20 floor
  • 1st – 2nd floor: parking and shophouse
  • 3rd – 19th floor:
   – 2 BR: 90 sqm
   – 3 BR: 150 sqm
   – 3 BR (dual key): 130m2
  • 20th – 29th floor:
  • 4BR: 140 m2
  • Duplex: updating
   ⚡15/8/2019: Opening Sales Gallery
   ⚡Launching: expect on The end of August 2019
   ⚡Rumor price: 5500-6000 usd/sqm
 • 项目名称: 第二区帝国城 Narra Residences Empire City 
  项目类型:高端公寓
  项目位置: 多功能二区,守添新镇, 守添区, 第二区, 胡志明市
  面积: 14.5公顷
  开发商:Keppel Land, Gaw Capitial Partners Hong Kong, Tran Thai Lands, Tien Phuoc Real Estate
  第四期
  名称:Nara公寓
  总数: 416个单元
  2栋 – 29层
  休闲区: 4楼和20楼
  第一、  二层.为停车场和商场
  3-19楼:
  2 居室: 90 平方米
  3 居室: 150平方米
  3 居室(两把钥匙): 130平方米
  20-29楼:
  4 居室: 140平方米
  复式:更新中
  2019年8月15日:开始样板房
  预计2019年8月底正式开盘
  预计价格: 5500 – 6000 美元/平方米

Hotline Booking: 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

 

 

 

 

Tiến độ bán hàng dự án Empire City Thủ Thiêm

   1. Năm 2016: Mở bán toà tháp Linden Residence (ký hiệu MU4) với mức giá dao động từ 65 – 75 triệu/m2. Tình trạng: Đã bán hết.

   2. Năm 2017: Mở bán toà tháp Tilia Residences (ký hiệu MU7) với mức giá dao động từ 75 – 85 triệu/m2. Tình trạng: Đã bán hết.

   3. Năm 2018: Mở bán toà tháp Cove Residences (ký hiệu MU11) với mức giá dao động từ 160 – 185 triệu/m2. Tình trạng: Đã bán hết 99% (còn khoảng 2 căn penthouse).

   4. Dự kiến quý 3/2019: Mở bán toà tháp Narra Residences (Ký hiệu MU8), mức giá chưa được tiết lộ.

 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :