Thao Dien Green District 2 – 0909034339 Thảo Điền Green - Quận 2 - 0909034339
~ 110.000VNĐ/m2

Căn hộ, Condos, Duplexes, Aparment, Villas, Office, Shophouse, Penthouse
TP. Thủ Đức

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_The concert of Sky and the Greenery _
========================
▪️ Developer: SIC Real Estate Investment Jsc.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Site area: 4.967m2
▪️ Product type: Luxury Condominium
▪️ Storey: 25 Storey & 2 basements
▪️ Total Apartment: 204 units
▪️ Shophouse: 09 Units
▪️ Type:
– 1 Bedroom: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Bedroom: 83.51 m2 – 88.8 m2
– 3 Bedroom: 108.84 m2 – 130.39 m2
– Penthouse: 323.29 m2 – 400.71 m2 (duplex)
——
• Concept Design: B+H Architects
• Architecture design: HYAN Design Construction Company Limited
• Landscape: Landarch
• Interior design: TTID Design & Build Contractor
• Project management consult: FQM
• Builder: CENTRALCONS
——
▪Handoer condition: Luxury Fully finished
▪️Property Management : Savills (TBA)
▪️Handover timeline: Q IV/2023
▪️Legal Status: Construction permission approved – Basement completed

========================

🌟 THAO DIEN GREEN 🌟
_ Buổi hòa nhạc của Sky và cây xanh _
========================
▪️ Nhà phát triển: Jsc đầu tư bất động sản SIC.
▪️ Location: 190 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC
▪️ Diện tích khu vực: 4.967 m2
▪️ Loại sản phẩm: Chung Cư Cao Cấp
▪️ Tầng tầng: 25 Tầng & 2 Tầng hầm
▪️ Tổng căn hộ: 204 căn
▪️ Shophouse: 09 Căn
▪️ Kiểu:
– 1 Phòng ngủ: 54.99 m2 & 61.36 m2
– 2 Phòng ngủ: 83.51 người-88.8 người
– 3 Phòng ngủ: 108.84 người-130.39 người
– Căn hộ Penthouse: 323.29 m2-400.71 m2 (duplex)
——
• Thiết kế ý tưởng: B+H Architects
• Thiết kế kiến trúc: Công ty Xây dựng HYAN Design
• Phong cảnh: Landarch
• Thiết kế nội thất: Thiết kế & Xây dựng Nhà thầu TTID
• Tư vấn quản lý dự án: FQM
• Thợ xây dựng: TRUNG TÂM
——
▪ Tình trạng tay cầm: Sang trọng hoàn thiện hoàn thiện
▪️ Quản lý bất động sản: Savills (TBA)
▪️ Dòng thời gian bàn giao: Q IV / 2023
▪️ Tình trạng pháp lý: Giấy phép xây dựng đã được chấp thuận – Tầng hầm đã hoàn thành
•••••
Nguyễn Thông – Ken
☎ Zalo : 0909034339
🌏 https://canhohcmcaocap.com/