Saigon Quays Refico – Thu Duc City – Book 0909034339 Saigon Quays - Thu Duc City - Book 0909034339
~

Căn hộ, Condos, Duplexes, Nhà ở, Industrial, Bán lẻ, Biệt thự, Aparment, Villas, Office, Shophouse, Penthouse
Thu Duc City

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339

Saigon Quays – Thu Duc City – Book 0909034339

Có thể bạn còn nhớ hoặc không nhớ. Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng tại phường Trường Thọ (cảng Trường Thọ) đã được UBND TP duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ cuối năm 2017.
Tổ chức lập quy hoạch chi tiết: CTCP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico).
Dự án này quỹ đất tổng thể 304,262 m2 (hơn 30 hecta), bao gồm các khu đất của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), Logistics Vicem (HTV) và Sotrans (STG). Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 640,000 m2 (tính ra hệ số toàn khu chỉ tầm hơn 2 lần, cũng ko quá cao).
Khu đô thị cảng Trường Thọ là một trong 6 trọng điểm của Thành phố sáng tạo phía Đông (Thành phố Thủ Đức – Ho Chi Minh City Innovation District).
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông đã lỗi thời như một địa điểm lý tưởng cho một dự án thành phố thông minh.
Nằm ngay ga metro Phước Long, dự án sẽ tận dụng được mọi yếu tố thuận lợi của dự án phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Dự án sẽ có tên thương mại là Saigon Quays (nghĩa là Bến Cảng Sài Gòn – đọc như key chứ đừng đọc tiếng Việt là quay nhé 😃).
Nguồn hình tham khảo: Refico | Sasaki | Zingnews
——————————–
📱 Hotline Booking/Zalo: 0909034339