Căn Hộ Stella Bình Tân – Triển Khai GĐ1 – Zalo 0909034339 Căn Hộ Stella Bình Tân - Triển Khai GĐ1
update

Căn hộ, Condos
Bình Tân

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin 

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin 

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin 

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin 

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin 

Một trong những dự án mới sắp sửa triển khai ở đầu năm âm lịch 2021 ở Tây Sài Gòn được phát triển bởi KITA GROUP ! !

TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ STELLA VÕ VĂN KIỆT BÌNH TÂN
• Tên dự án: STELLA VÕ VĂN KIỆT
• Loại hình: Căn hộ, shophouse thương mại, officetel
• Vị trí dự án: Đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP HCM
• Chủ đầu tư: KITA GROUP
• Đơn vị thầu xây dựng: NEWTECONS
• Quy mô: 30.000m2, với 3 khu chính là: Khu A – Stella 69, Khu B – Stella 79 Và Khu C – Stella 89
• Khối đế: mật độ xây dựng 46,46%
• Khối tháp: mật độ xây dựng 33,70%
• Số block: 5 Block căn hộ
• Số tầng: 25 tầng nổi – 2 tầng hầm
• Sản phẩm: 1400 căn hộ
• Diện tích trung bình: 49,83m2 – 83,05m2

* Đăng kí nhận thông tin Chi tiết và Bảng giá dự án :
Zalo 0909034339 hoặc điền Form thông tin